Povinne zverejňované dokumenty za rok 2023

Kúpna zmluva geriatrické kreslo – zverjnené 07.01.2023

Injekčná technika – zverejnené 18.01.2023

Zmluva o supervízii na rok 2023 – zverejnené 26.01.2023

Zmluva o spolupráci č. 03/2023 _ Dobrovoľnícka činnosť – zverejnené 30.01.2023

Kúpna zmluva lôžka – zverejnené 02.02.2023

Rámcová dohoda stavebný a mal. materiál – zverejnené 03.02.2023

Zmluva na dodávky med. kyslíka – zverejnené 03.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby č. 06/2023 – zverejnené 16.03.2023

Kúpna zmluva – terapeutické ležadlá – zverejnené 20.03.2023

Zmluva o dodávke elektriny – zverejnené 29.03.2023

Zmluva o dielo – D+M klimatizácie – zverejnené 30.03.2023

Nájomná zmluva Allatra – zverejnené 31.03.2023

Nájomná zmluva Human care – zverejnené 31.03.2023

Zmluva o dielo EPS – zverejnené 05.04.2023

Rámcová dohoda – Dezinfekčné prostriedky – zverejnené 27.04.2023

Rámcová dohoda – Kancelárske a Upratovacie potreby – zverejnené 27.04.2023

Zmluva o poskytovaní služieb Mistral – zverejnené 19.05.2023

Rámcová dohoda CONQUEST – zverejnené 19.05.2023

Zmluva o dielo -Dodávka a montáž nájazdovej rampy pre imobilných – zverejnené 29.05.2023

Kúpna zmluva terapeutického laseru – zverejnené 31.05.2023

Rámcová dohoda na dodávku plastových okien – zverejnené 26.06.2023

Nájomná zmluva SOS Dent – zverejnené 30.06.2023

Sprchovací vozík – hydraulický – zverejnené 11.07.2023

Kúpna Zmluva – krátkovlnná diatermia – zverejnené 03.08.2023

Zmluva o spracovaní osobných údajov – zverejnené 03.08.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – zverejnené 09.08.2023

Poistná zmluva nehnuteľnosť – zverejnené 11.08.2023

Zmluva o dielo – rozvody kyslíka – zverejnené 18.08.2023

Nájomná zmluva lekáreň Viola – zverejnené 23.08.2023

Zmluva o spolupráci – zverejnené 23.08.2023

Rámcova dohoda – OOPP – zverejnené 06.09.2023

Rámcova dohoda- Pracovnná ochranná obuv – zverejnené 06.09.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny – zverejnené 06.09.2023

Zmluva o dielo – liaté podlahy – zverejnené 22.09.2023

Zmluva o spolupráci UNLP – zverejnené 22.09.2023

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluvy lekáreň – zverejnené 30.09.2023

Kúpna zmluva – automobil – zverejnené 27.09.2023

Zmluva o výpožičke UNLP – zverejnené 10.10.2023

Zmluva o spolupráci UP Rekrea – zverejnené 05.11.2023

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 14.11.2023

Zmluva o poskytovaní služieb – verejne obstarávanie – zverejnené 14.11.2023

Dodatok č.1 k NZ Lekáreň Viola – zverejnené 14.11.2023

Zmluva na auditorské služby – zverejnené 14.12.2023

Kúpna zmluva – lieky a liečivá – zverejnené 15.12.2023

Rámcová dohoda – parkovacie zábrany – 19.12.2023