Darovanie finančných prostriedkov je jedným z najbežnejších spôsob darovávania.

Darca môže jednorázovo darovať financie organizácii alebo jednotlivcovi prostredníctvom darovacej zmluvy. Zákon neurčuje žiaden finančný limit (maximálny ani minimálny) aká suma môže byť darovaná. Darca darováva vlastné finančné prostriedky, darováva slobodne. Dar si darca podľa súčasnej legislatívy nemôže odpočítať z daní a ani inak na ňom profitovať.

Odkaz pre stiahnutie formulára na finančný dar v hotovosti je tu

Odkaz pre stiahnutie formulára na finančný dar prevodom je tu