Prenájom dočasne prebytočného prioritného majetku – miestnosť č.101,102,103

   

  Pôdorys

  Pôdorys

  Oznámenie-m.č.101,102,103

  Oznámenie-m.č.101,102,103

  Prenájom dočasne prebytočného prioritného majetku – kuchyňa
  Pôdorys

  Pôdorys

  Oznámenie kuchyňa

  Oznámenie kuchyňa