Momentálne Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. nemá žiadne ponuky hnuteľného a nehnuteľného majetku na predaj, ani prenájom.