Vážený pacient (príbuzný),
  dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o spoluprácu pri zisťovaní úrovne poskytovanej ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti v našom zariadení opatrovateľskej služby (ZOS). Dotazník je anonymný a slúži k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v ZOS Dotazník je anonymný a slúži k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.

  Identifikačné údaje:

  Dotazník vyplňuje:

  1. Ste spokojný s prijatím do nášho zariadenia opatrovateľskej služby (čakacia doba, administratíva a podobne) ?

  2. Ste spokojný/á s bývaním v našom zariadení opatrovateľskej služby?


  3. Ste spokojný so starostlivosťou ošetrujúceho lekára v našom zariadení opatrovateľskej služby ?

  4. Ste spokojný s ošetrovateľskou starostlivosťou, prístupom sestier, sanitárov, opatrovateliek ?


  5. Ste spokojný so službami iných pracovníkov (pomocný pracovník v ZOS, sociálna sestra) ?


  6. Ste spokojný/á s poskytovanou starostlivosťou týkajúcou sa hygieny (sprchovanie, kúpanie, prebaľovanie)?


  7. Ak ste absolvovali rehabilitáciu, ste spokojný s poskytovanými službami rehabilitačných pracovníkov ?

  8. Ste spokojný/á s kvalitou, pestrosťou a podávaním stravy?


  9. Ste spokojný s dodržiavaním čistoty a poriadku v priestoroch nášho zariadenia opatrovateľskej služby?

  10. Ako by ste popísali atmosféru v zariadení opatrovateľskej služby?


  11. Ste spokojný/á s voľnočasovými aktivitami v zariadení opatrovateľskej služby?


  12. Odporučili by ste zariadenie opatrovateľskej služby VŠOUG sv. Lukáša svojim známym alebo priateľom?

  13. Čo by ste z Vášho pohľadu zlepšili v starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby v našom zariadení opatrovateľskej služby?