Ak chcete oznámiť prebiehajúci trestný čin, volajte priamo na Národnú kriminálnu agentúru PPZ, ktorá je spolu s úradom špeciálnej prokuratúry oprávnená vyšetrovať podozrenia zo spáchania trestného činu korupcie.

 
Podozrenia zo spáchania trestného činu korupcie, t.j. prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie v zmysle zákona č.300/2005 Z.z. (Trestný zákon) sa riešia podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).

Podozrenia z porušovania pravidiel, ktoré môžu viesť ku korupcii, môžete nahlasovať aj inštitúciám, ktoré sa zaoberajú predmetnou činnosťou.

V prípade nahlásenia podozrenia na konkrétne korupčné správanie ministerstvám, Úradu vlády SR alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy, tieto inštitúcie podozrenia nemôžu vyšetrovať, ale ich postupujú Národnej kriminálnej agentúre.