Vitajte na našej stránke

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť predovšetkým starším a chronicky chorým osobám v rámci Košického regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, diabetológie a rehabilitácie.

Dôležité upozornenie v súvislosti s COVID 19

Zákaz návštev VŠOÚGL sv. Lukáša v Košiciach n.o. účinnosť od pondelka 27. 07. 2020 do odvolania_návštevy u hospitalizovaných pacientov

Poukázanie 2%

Poukážte svoje 2% dane v prospech Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. a podporte tým našu roganizáciu

Nový rok

Prajeme Vám v Novom roku 2022 zdravie, šťastie, lásku a božie požehnanie. Zároveň Vám všetkým ďakujeme za prejavenú dobrú vôľu.

Zákaz návštev

Z dôvodu narastajúceho počtu pacientov na ochorenie Covid-19 a z dôvodu preventívnych opatrení, zakazuje nemocnica VŠOÚGL sv. Lukáša v Košiciach n.o. od pondelka 20. 09. 2021 do odvolania návštevy u hospitalizovaných pacientov na nemocničných oddeleniach. Výnimku zo zákazu môžu dostať len príbuzní v odôvodniteľných prípadoch (napr. pacienti v terminálnom štádiu ochorenia), zároveň príbuzní pacientov/klientov Zariadenia opatrovateľskej služby a oddelenia HOSPIC.

9

Nemocničné oddelenia

9

Medicínske centrum

9

Zariadenie opatrovateľskej služby

9

Agentúra Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti

Často kladené otázky

Hľadáte rýchle odpovede na otázky ktoré Vás zaujímajú ? V tejto sekcii ich nájdete.

9

Úsek ústavnej zdravotnej starostlivosti

9

Úsek sociálnej starostlivosti

Aktuality

Ako sa pripraviť na OMIKRON

Ako sa pripraviť na OMIKRON

PRAKTICKÉ RADY: AKO SA PRIPRAVIŤ NA OMIKRON  V najbližšom období väčšina z nás príde do kontaktu s variantom Omikron, ktorý sa šíri extrémne rýchlo....

Modernizácia RTG pracoviska

Modernizácia RTG pracoviska

Podarilo sa, na konci roka 2021 splniť a dokončiť ešte jedno veľké predsavzatie. Naše RTG pracovisko sa zmenilo v čase a je o pár 10-ročí konečne...

Neváhajte sa u nás očkovať

Neváhajte sa u nás očkovať

Neváhajte a príďte sa k nám bez registrácie očkovať. Prevádzka OČKOVACIEHO CENTRA COVID-19: Pondelok - streda - piatok od 14.00 hod. Medicínske...

Naši partneri