PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA

PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA

Riaditeľ

MUDr. Valéria Tarabová

MUDr. Valéria Tarabová

námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť, primárka oddelenia geriatrie - hospicu

Ing. Vladimír Gábor, PhD.

Ing. Vladimír Gábor, PhD.

ekonomicko-prevádzkový námestník

PhDr. Tatiana Turoková, MPH

PhDr. Tatiana Turoková, MPH

námestníčka pre ošetrovateľstvo

MUDr. Mária Matulayová

MUDr. Mária Matulayová

primárka pre oddelenie dlhodobo chorých

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

prednosta Kliniky geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ