Pri výbere kontaktu na číslo pevnej linky je pretebné zadať telefónne číslo v tvare 055 / 6824 + číslo klapky

Funkcia/Amb. Meno, priezvisko Klapka/mobil E-mail
Riaditeľstvo VŠOUG sv. Lukáša
Riaditeľ PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA 203, 204, 0907 898 870 sykora@gckosice.sk
Asistent sekretariátu riaditeľa Ing. Jana Jašková 205 sekretariat@gckosice.sk
Ekonomicko-prevádzkový námestník Ing. Vladimír Gábor, PhD. 103, 0915 914 792 gabor@gckosice.sk
Námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. ValériaTarabová 424 tarabova@gckosice.sk
Námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatiana Turoková, MPH 214 , 0907 846 324 turokova@gckosice.sk
Prednosta – lekár Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. 350 schroner@gckosice.sk
prof. MUDr. Jozef Pella, PhD. 631 pella@gckosice.sk
Referent pre knižnicu a výučbové základne kliník Magdaléna Nagyová 219 sekretariatkgo@gckosice.sk
Administratíva VŠOUG sv. Lukáša
Finančná účtovníčka Petra Petríková 116, 0915 577 184 petrikova@gckosice.sk
Mzdová účtovníčka Mária Hrešková 215 hreskova@gckosice.sk
Manažér ľudských zdrojov Mgr. Dominika Boldová 217, 0905 743 089 boldova@gckosice.sk
Informatik Ing. Tomáš Čačo 0918 966 111 caco@gckosice.sk
Referent správy majetku Mgr. Iveta Harčariková 216, 0948 073 271 harcarikova@gckosice.sk
Vedúci prevádzkovo – technického úseku Ing. Vojtech Štromp 220, 0915 577 183 stromp@gckosice.sk
Referent príjmu pacientov Terézia Liberková 101 prijem@gckosice.sk
Manažér liečív a ŠZM Hilda Hamindová 417, 0908 384 039 hamindova@gckosice.sk
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bc. Terézia Fogašová 140,0908 071 276 ados@gckosice.sk
Ambulancie
Geriatrická ambulancia MUDr. Mária Matulayová, MUDr. Jana Klimčíková 342 gambulancia@gckosice.sk
Všeobecná ambulancia MUDr. Valéria Tarabová, MUDr. Čupová 348 vsambulancia@gckosice.sk
Diabetologická ambulancia Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. 349
Amb. pre liečbu hypertenzie Doc. MUDr. Marián Sninčák, PhD., mim. profesor 349
RTG Bc. Renáta Rogoňová 347
USG Funkčná diagnostika 344
Pracovisko HBO Bc. Jana Sopatová 108 hboambulancia@gckosice.sk
Denná miestnosť amb. sestier Ambulantné sestry 345
Rehabilitácia
Ambulancia MUDr. Marta Baumgartnerová-Vitanovová 341 froambulancia@gckosice.sk
Vedúci fyzioterapeut PhDr. Eva Kissová kissova@gckosice.sk
Telocvičňa, elektroliečba Telocvičňa, elektroliečba 240
Rehabilitácia 3.p. Rehabilitácia 3.p. rehabilitacie1@gckosice.sk
Rehabilitácia 4.p. Rehabilitácia 4.p. 422 rehabilitacie2@gckosice.sk
Rehabilitácia 5.p. Rehabilitácia 5.p. 622 rehabilitacie3@gckosice.sk
Rehabilitačná denná miestnosť Fyzioterapeuti 207 rehabilitacia@gckosice.sk
3. poschodie – Oddelenie Hospic, Dom ošetrovateľskej starostlivosti
Vyšetrovňa lekárov

MUDr. Miriam Jarčušková, PhD.

jarcuskova@gckosice.sk
Ambulancia sestier Službukonajúce sestry 320 dos@gckosice.sk
Vrchná sestra Mgr. Marianna Novotná 321, 0905 577 043 novotna@gckosice.sk
Denná izba MUDr. Miriam Jarčušková, PhD., MUDr. Dominika Novotná 322 lekari1@gckosice.sk
Denná izba MUDr. Viera Dombrovská, MUDr. Kristína Kopčová, MUDr. Renáta Čonková 330 lekari2@gckosice.sk
 4. poschodie – Oddelenie dlhodobo chorých, Klinika LF UPŠ
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Kristína Kopčová 421 kopcova@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Dominika Novotná 421 dnovotna@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Renáta Čonková 421 conkova@gckosice.sk
Ambulancia sestier Službukonajúce sestry 420 klinika.geriatrie@gckosice.sk
Vrchná sestra Bc. Blanka Baloghová 340, 0905 577 042 baloghova@gckosice.sk
Denná izba lekárov MUDr. Fatulová + službukonajúci lekári 423 lekari3@gckosice.sk
Primár MUDr. Valéria Tarabová 424 tarabova@gckosice.sk
5. poschodie – Oddelenie geriatrie, Klinika LF UPŠ
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Milada Pandoščáková – Švačová 521 pandoscakova@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Viera Dombrovská 521 dombrovska@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov Mudr. Štefánia Fatulova 521 migova@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Jana Klimčíková 521 klimcikova@gckosice.sk
Ambulancia sestier Službukonajúce sestry 520 klinika.geriatrie2@gckosice.sk
Vrchná sestra Mgr. Veronika Antalová 352, 0905 577 604 antalova@gckosice.sk
Primár MUDr. Mária Matulayová 523 matulayova@gckosice.sk
6. poschodie – Zariadenie opatrovateľskej služby
Ambulancia sestier ZOS Službukonajúce sestry 620 zos1@gckosice.sk
Vedúca ZOS Mgr. Andrea Toroni 619, 0905 577 603 toroni@gckosice.sk
Mgr. Zdenka Scirankova 621 scirankova@gckosice.sk
7. poschodie – Zariadenie opatrovateľskej služby
Ambulancia sestier ZOS Službukonajúce sestry 621 zos2@gckosice.sk
Manažérka pre ZOS Mgr. Adriana Forgáčová 619, 621 forgacova@gckosice.sk