Pri výbere kontaktu na číslo pevnej linky je pretebné zadať telefónne číslo v tvare 055 / 6824 + číslo klapky

 

Funkcia/Amb. Meno, priezvisko Klapka/mobil E-mail
Riaditeľstvo VŠOUG sv. Lukáša
Riaditeľ PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA 203, 204, 0907 898 870 sykora@gckosice.sk
Asistent sekretariátu riaditeľa Ing. Jana Jašková 205, 0948 857 804 sekretariat@gckosice.sk
Ekonomicko-prevádzkový námestník Ing. Vladimír Gábor, PhD. 103, 0915 914 792 gabor@gckosice.sk
Námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Valéria Tarabová 424 tarabova@gckosice.sk
Námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatiana Turoková, MPH 214 , 0907 846 324 turokova@gckosice.sk
Prednosta – lekár Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. 350 schroner@gckosice.sk
Referent pre knižnicu a výučbové základne kliník Magdaléna Nagyová 219 sekretariatkgo@gckosice.sk
Administratíva VŠOUG sv. Lukáša
Finančná účtovníčka Mária Iľková 425 ilkova@gckosice.sk
Mzdová účtovníčka Mária Hrešková 215 hreskova@gckosice.sk
Mzdová a finančná účtovníčka Mária Iľková 425 ilkova@gckosice.sk
Manažér ľudských zdrojov Mgr. Dominika Boldová 217, 0905 743 089 boldova@gckosice.sk
Informatik Ing. Tomáš Čačo 353, 0918 966 111 caco@gckosice.sk
Referent správy majetku Mgr. Iveta Harčariková 216, 0948 073 271 harcarikova@gckosice.sk
Vedúci prevádzkovo – technického úseku Ing. Vojtech Štromp 220, 0915 577 183 stromp@gckosice.sk
Referent príjmu pacientov Terézia Liberková 101, 0915 577 184 prijem@gckosice.sk
Manažér liečív a ŠZM Hilda Hamindová 332, 0908 384 039 hamindova@gckosice.sk
Vrchná sestra Mgr. Marianna Novotná 0947 927 414 novotna@gckosice.sk
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bc. Terézia Fogašová 140,0908 071 276 ados@gckosice.sk
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bc. Anna Kazimírová 140,0948 557 804 ados@gckosice.sk
Sociálny pracovník Mgr. Naďa Navrátilová 0948 286 151 navratilova@gckosice.sk
Ambulancie
Geriatrická ambulancia MUDr. Mária Matulayová, MUDr. Jana Klimčíková 342 gambulancia@gckosice.sk
Všeobecná ambulancia MUDr. Valéria Tarabová, MUDr. Katarína Čupová, MUDr. Kristína Kopčová 348, 0948 135 879 vsambulancia@gckosice.sk
Diabetologická ambulancia doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. 349, 0948 135 880 iambulancia@gckosice.sk
Amb. pre liečbu hypertenzie doc. MUDr. Marián Sninčák, PhD., mim. profesor 349, 0948 135 880 iambulancia@gckosice.sk
RTG Bc. Renáta Rogoňová 347
USG Funkčná diagnostika 344
Pracovisko HBO Beáta Filepová 108 hboambulancia@gckosice.sk
Denná miestnosť amb. sestier Ambulantné sestry 345
Rehabilitácia
Ambulancia MUDr. Patrik Kmec, MUDr. Eva Šteinerová, MUDr. Ľudovít Želinský, PhD. 341 froambulancia@gckosice.sk
Vedúci fyzioterapeut PhDr. Eva Kissová kissova@gckosice.sk
Telocvičňa, elektroliečba Telocvičňa, elektroliečba 240
Rehabilitácia 3.p. Rehabilitácia 3.p. rehabilitacie1@gckosice.sk
Rehabilitácia 4.p. Rehabilitácia 4.p. 422 rehabilitacie2@gckosice.sk
Rehabilitačná denná miestnosť Fyzioterapeuti 207 rehabilitacia@gckosice.sk
3. poschodie – Oddelenie Hospic, Dom ošetrovateľskej starostlivosti
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Miriam Jarčušková, PhD. lekari1@gckosice.sk
Ambulancia sestier Službukonajúce sestry 320, 0905 577 043 dos@gckosice.sk
Staničná sestra 320
Denná izba MUDr. Miriam Jarčušková, PhD., MUDr. Dominika Novotná 322 lekari1@gckosice.sk
Denná izba MUDr. Viera Dombrovská, MUDr. Kristína Kopčová, MUDr. Renáta Čonková 330 lekari1@gckosice.sk
 4. poschodie – Oddelenie dlhodobo chorých, Klinika LF UPŠ
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Kristína Kopčová 421 lekari2@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Dominika Novotná 421 lekari2@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Renáta Čonková 421 lekari2@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Miriama Vajdová 421 lekari2@gckosice.sk
Ambulancia sestier Službukonajúce sestry 420, 0905 577 042 klinika.geriatrie@gckosice.sk
Staničná sestra Mgr. Anna Baňasová 420 banasova@gckosice.sk
Denná izba lekárov Službukonajúci lekári 423 lekari2@gckosice.sk
Primár MUDr. Valéria Tarabová 424 tarabova@gckosice.sk
5. poschodie – Oddelenie geriatrie, Klinika LF UPŠ
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Štefánia Fatulová 521 lekari3@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Viera Dombrovská 521 lekari3@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov Mudr. Richard Horváth 521 lekari3@gckosice.sk
Vyšetrovňa lekárov MUDr. Jana Klimčíková 521 lekari3@gckosice.sk
Ambulancia sestier Službukonajúce sestry 520, 0905 577 604 klinika.geriatrie2@gckosice.sk
Staničná sestra Mgr. Adriana Forgáčová 520 forgacova@gckosice.sk
Primár MUDr. Mária Matulayová 523 matulayova@gckosice.sk
6. poschodie – Zariadenie opatrovateľskej služby
Ambulancia sestier ZOS Službukonajúce sestry 620, 0905 577 603 zos1@gckosice.sk
Vedúca ZOS Mgr. Andrea Toroni 619, 0948 857 783 toroni@gckosice.sk
Manažérka pre ZOS Adriana Činatala-Benková 619, 621 cintalabenkova@gckosice.sk
7. poschodie – Zariadenie opatrovateľskej služby
Ambulancia sestier ZOS Službukonajúce sestry 621, 0905 577 603 zos2@gckosice.sk
Sociálny pracovník Mgr. Zdenka Scirankova 621, 0905 577 603 scirankova@gckosice.sk