Pre neziskový sektor sú 2 percentá z daní veľmi dôležitý príjem, bez ktorého nevieme plniť si svoje poslanie. Vďaka Vašej podpore budeme môcť pokračovať v našej misii.

Poukážte svoje 2% dane v prospech Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. a podporte tým našu organizáciu

Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba
Poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť
Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

Odkaz pre stiahnutie formulára je tu