Vážený pacient (príbuzný),
  Dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o spoluprácu pri zisťovaní úrovne poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v našom zariadení. Dotazník je anonymný a slúži k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.

  Identifikačné údaje:

  Dotazník vyplňuje:

  1. Ste spokojný s prijatím do nášho zariadenia (čakacia doba, administratíva a podobne) ?
  2. Ste spokojný so starostlivosťou ošetrujúceho lekára v našom zariadení ?
  3. Poskytol Vám personál nášho zariadenia dostatok informácií o diagnózach, vyšetreniach, liečbe a podobne ?
  4. Ste spokojný s ošetrovateľskou starostlivosťou, prístupom sestier a sanitárov k pacientovi ?
  5. Ste spokojný so službami iných zdravotníckych pracovníkov (asistent výživy, asistentka príjmu, sociálna sestra) ?
  6. Ak ste absolvovali rehabilitáciu, ste spokojný s poskytovanými službami rehabilitačných pracovníkov ?
  7. Ste spokojný s dietným stravovaním v našom zariadení ?
  8. Ste spokojný s dodržiavaním čistoty a poriadku v priestoroch nášho ústavu ?
  9. Využili by ste opätovne, v prípade potreby služby nášho zariadenia ?
  10. Čo by ste z Vášho pohľadu zlepšili v starostlivosti o pacienta v našom zariadení ?