Vážený pacient (príbuzný),
  Dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o spoluprácu pri zisťovaní úrovne poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v našom zariadení. Dotazník je anonymný a slúži k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.

  Identifikačné údaje:

  Dotazník vyplňuje:

  1. Ste spokojný s prijatím do nášho zariadenia (čakacia doba, administratíva a podobne) ?

  2. Ste spokojný so starostlivosťou ošetrujúceho lekára v našom zariadení ?

  3. Poskytol Vám personál nášho zariadenia dostatok informácií o diagnózach, vyšetreniach, liečbe a podobne ?

  4. Ste spokojný s ošetrovateľskou starostlivosťou, prístupom sestier a sanitárov k pacientovi ?

  5. Ste spokojný so službami iných zdravotníckych pracovníkov (asistent výživy, asistentka príjmu, sociálna sestra) ?

  6. Ak ste absolvovali rehabilitáciu, ste spokojný s poskytovanými službami rehabilitačných pracovníkov ?

  7. Ste spokojný s dietným stravovaním v našom zariadení ?

  8. Ste spokojný s dodržiavaním čistoty a poriadku v priestoroch nášho ústavu ?

  9. Využili by ste opätovne, v prípade potreby služby nášho zariadenia ?

  10. Je niečo, čo by ste z Vášho pohľadu zlepšili v starostlivosti o pacienta v našom zariadení ?

  11. Ak ste zvolili možnosť áno, napíšte prosím čo :