Aktuálne platné cenníky

Cenník ZOS od 01.02.2021

Cenník ZOS od 01.02.2021

Cenník služieb ústavnej  starostlivosti nemocnice platný od 01.02.2021

Cenník služieb ústavnej starostlivosti nemocnice platný od 01.02.2021

Cenník služieb za rehabilitačné výkony v ZOS od 1.5.2020

Cenník služieb za rehabilitačné výkony v ZOS od 1.5.2020

Cenník služieb poskytovaných v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 1.3.2020

Cenník služieb poskytovaných v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 1.3.2020

Cenník služieb poskytovaných v ambulancií domácej ošetrovateľskej starostlivosti 01.10.2020

Cenník služieb poskytovaných v ambulancií domácej ošetrovateľskej starostlivosti 01.10.2020

Naše fakturačné údaje

 

 

Názov : Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo : Strojárenská 13, 040 01 Košice
Právna forma : nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO : 31256911
DIČ : 2021823892
IČ DPH : SK 2021823892 (nie je platcom DPH)
Štatutárny zástupca : PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA
Bankové spojenie : VÚB a.s.
SWIFT (BIC) kód banky : SUBASKBX
IBAN : SK86 0200 00 0000 6013 1512