Aktuálne platné cenníky

Cenník ZOS od 01.02.2021

Cenník ZOS od 01.02.2021

Cenník služieb úst. star. platný od 2021

Cenník služieb úst. star. platný od 2021

Cenník Zariadenia opatrovateľskej služby platný od 01. 03. 2020

Cenník Zariadenia opatrovateľskej služby platný od 01. 03. 2020

Cenník služieb v ambulantnej zdravotnej starostlivosti platný od 01.03.2020

Cenník služieb v ambulantnej zdravotnej starostlivosti platný od 01.03.2020

Cenník rehabilitačných služieb v ZOS platný od 01.05.2020

Cenník rehabilitačných služieb v ZOS platný od 01.05.2020