Aktuálne platné cenníky

Cenník služieb za rehabilitačné výkony v ZOS od 01.02.2023

Cenník služieb za rehabilitačné výkony v ZOS od 01.02.2023

Cenník služieb v Zariadení opatrovateľskej služby 01.02.2023

Cenník služieb v Zariadení opatrovateľskej služby 01.02.2023

Cenník služieb v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti 01.10.2020

Cenník služieb v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti 01.10.2020

Cenník služieb ústavnej  starostlivosti nemocnice platný od 01.01.2024

Cenník služieb ústavnej starostlivosti nemocnice platný od 01.01.2024

Cenník služieb poskytovaných v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 01.02.2023

Cenník služieb poskytovaných v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 01.02.2023

Cenník vzdelávacích aktivít VŠOÚGL patný od 01.02.2023

Cenník vzdelávacích aktivít VŠOÚGL patný od 01.02.2023

Naše fakturačné údaje

 

 

Názov : Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo : Strojárenská 13, 040 01 Košice
Právna forma : nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO : 31256911
DIČ : 2021823892
IČ DPH : SK 2021823892 (nie je platcom DPH)
Štatutárny zástupca : PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA
Bankové spojenie : VÚB a.s.
SWIFT (BIC) kód banky : SUBASKBX
IBAN : SK86 0200 0000 0000 6013 1512