Povinne zverejňované dokumenty za rok 2022

Dodatok č.4 k zmluve o vykonaní odborných vyšetrení krvi – zverejnené 03.02.2022

Zverejniť Zmluva o dielo – zhotovenie prístrešku – zverejnené 17.02.2022

Zmluva na dodávku plynov – zverejnené 18.02.2022

Zmluva o vývoze NO a ostatného odpadu – zverejnené 18.02.2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 20221670_Z (kyslíkový koncentrátor) – zverejnené 15.03.2022

Kúpna zmluva č. Z20221670_Z – zverejnené 15.03.2022

Dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektrickej energie – zverejnené 25.03.2022

Dodatok č.1 ku KZ Z20222666_Z – zverejnené 26.04.2022

Zmluva č. – Z20222666 Z-1 – zverejnené 26.04.2022

NCZI dodatok č. 1 – zverejnené 27.04.2022

Kúpna zmluva prenosné zariadenia – zverejnené 06.05.2022

Zmluva o zabezpečení stravovania – zverejnené 20.05.2022

Rámcová dohoda – kancelárske potreby – zverejnené 02.06.2022

Rámcová dohoda – dezinfekčné prostriedky – zverejnené 02.06.2022

Zmluva o poskytovaní internetových a telekomunikačných služieb – Zverejnené 15.06.2022

Zmluva o dielo – dodávka a montáž klimatizácie – zverejnené 27.06.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o odplatnom umiestnení telekomunikačného zariadenia – zverejnené 27.06.2022

Dodatok č.2 k zmluve o dodávke elektriny č.0256/2022 – zverejnené 29.06.2022

Zmluva o sprostredkovaní prenájmu – zverejnené 26.07.2022

Dodávka a montáž okien – Jedáleň – zverejnené 26.07.2022

Zmluvy o dielo na Oprava okien jedálne a dverí – zverejnené 28.07.2022

Dodatok č.1 k zmluve o mobilnej skartácií – zverejnené 15.08.2022

Rámcová dohoda na dodávku rukavíc – zverejnené 16.08.2022

Dodatok č. 1 k nájme o nebytových priestorov č.5/2022 – zverejnené 30.08.2022

Zmluva o dielo – prístrešok – zverejnené 14.09.2022

Kúpna zmluva – sprchovací vozík – zverejnené 16.09.2022