Návrh na hyperbarickú oxygenoterapiu

  Základné údaje pacienta


  Adresa trvalého pobytu:  Základné údaje lekára


  Stav pacienta

  Navrhovaný počet expozícii v jednej sérií

  Celkový počet sérií

  Celkový počet expozícií