V uplynulých dňoch sa konal v našej nemocnici „Deň otvorených dverí“ zameraný na prezentáciu našej nemocnice s cieľom osloviť budúcich ale aj súčasných zdravotníkov z radov predovšetkým sestier a praktických sestier.

Počas tohoto dňa sme privítali takmer 220 účastníkov. Táto účasť a záujem nás veľmi potešil.

V úvode podujatia sa prihovoril riaditeľ nemocnice PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA, prednosta kliniky geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. a zároveň aj námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Valéria Tarabová.
Študentom a záujemcom o zamestnanie sme ukázali priestory našej nemocnice a priblížili prácu na jednotlivých pracoviskách – oddeleniach. Odpovedali sme im na množstvo otázok, pretože sme jedinou z mála špecializovaných nemocníc, ktorá zabezpečuje tak širokú a komplexnú zdravotnú starostlivosť o geriatrického, dlhodobo chorého pacienta, paliatívneho pacienta s neoddeliteľnou súčasťou rehabilitačnej starostlivosti.

Veríme, že sme všetkých ale hlavne mladých ľudí, budúcich zdravotníkov oslovili a Tí už v krátkom čase posilnia náš pracovný tím. Tešíme sa na Vás.