Pracovné pozície

V tejto sekcii nájdete aktuálne voľné pracovné pozície v našej nemocnici. Po rozkliknutí sa Vám zobrazia podrobnosti k danej ponuke.

Lekár špecialista v odbore FBLR

Miesto práce: Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: ihneď

Náplň práce: Vykonávanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v odbore FBLR na ambulancii a lôžkovom oddelení nemocnice, odborný dozor nad kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore FBLR.

Ponúkaný plat: 1 817 – 3 028 EUR/mesiacLekár bez špecializácie zaradený v odbore: 1817 Eur + podľa rokov praxe (za každý rok 30,27 Eur) + osobný príplatok. Lekár so špecializáciou: 3028 Eur + podľa rokov praxe (za každý rok 30,27 Eur) + osobný príplatok.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské

Ďalšie požiadavky: registrácia v slovenskej lekárskej komore, práca s PC, osobnostné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Nočné: nie

Práca cez víkendy: nie

Práca na zmeny: nie

Sestra pri lôžku

Miesto práce: Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: ihneď

Náplň práce: Vykonávanie prác zdravotnej sestry na lôžkovom oddelení.

Ponúkaný plat: 1211 Eur + podľa rokov praxe (za každý rok 12,11 Eur) + možnosť získania variabilnej zložky mzdy

Požadované vzdelanie: stredoškolské alebo vysokoškolské I. alebo II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Ďalšie požiadavky: registrácia v komore sestier a pôrodných asistentiek, práca s PC, osobnostné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Nočné: áno

Práca cez víkendy: áno

Práca na zmeny: áno

Sestra dennej zmeny pri lôžku

Miesto práce: Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: ihneď

Náplň práce: Vykonávanie prác zdravotnej sestry na lôžkovom oddelení v denných zmenách, v jednozmennej prevádzke.

Ponúkaný plat: 1211 Eur + podľa rokov praxe (za každý rok 12,11 Eur) + možnosť získania variabilnej zložky mzdy

Požadované vzdelanie: stredoškolské alebo vysokoškolské I. alebo II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Ďalšie požiadavky: registrácia v komore sestier a pôrodných asistentiek, práca s PC, osobnostné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Nočné: nie

Práca cez víkendy: nie

Práca na zmeny: nie

Zdravotnícky asistent/Praktická sestra:

Miesto práce: Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: Dohodou

Náplň práce: Vykonávanie komplexných ošetrovateľských činností ZA/PS na lôžkovom oddelení.

Ponúkaný plat: 1030 Eur + podľa rokov praxe (za každý rok 12,11 Eur) + možnosť získania variabilnej zložky mzdy

Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou v odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra

Ďalšie požiadavky: registrácia v komore medicínsko-technických pracovníkov, osobnostné predpoklady, zdravotná spôsobilosť

Nočné: áno

Práca cez víkendy: áno

Práca na zmeny: áno

Opatrovateľ

Miesto práce: Zariadenie opatrovateľskej služby, Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: dohodou podľa potreby

Náplň práce: Vykonávanie opatrovateľských prác v Zariadení opatrovateľskej služby 

Ponúkaný plat: 800 Eur + príplatky

Požadované vzdelanie:

a) vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

c) stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo

e) absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Ďalšie požiadavky: osobnostné predpoklady, zdravotná spôsobilosť

Nočné: áno

Práca cez víkendy: áno

Práca na zmeny: áno

 

Lekár

Miesto práce: Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: Dohodou

Náplň práce: Práca lekára – sekundára na lôžkovom oddelení vrátane vykonávania ústavných pohotovostných služieb.

Ponúkaný plat: 1 817 – 3 028 EUR/mesiacLekár bez špecializácie zaradený v odbore: 1817 Eur + podľa rokov praxe (za každý rok 30,27 Eur) + osobný príplatok. Lekár so špecializáciou: 3028 Eur + podľa rokov praxe (za každý rok 30,27 Eur) + osobný príplatok.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské

Ďalšie požiadavky: registrácia v slovenskej lekárskej komore, práca s PC, osobnostné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Nočné: áno

Práca cez víkendy: áno

Práca na zmeny: nie

Pomocný pracovník v zdravotníctve/v Zariadení opatrovateľskej služby:

Miesto práce: Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: Dohodou

Náplň práce: Upratovacie práce na oddelení – zabezpečovanie hygieny a dezinfekcie priestorov oddelenia a práca v kuchynke – príprava a servírovanie dovezenej stravy pre pacientov oddelenia.

Ponúkaný plat: 700 Eur + príplatky

Požadované vzdelanie: úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: epidemiologický kurz alebo spôsobilosť na prácu s potravinami, zdravotný preukaz, zdravotná spôsobilosť

Nočné: nie

Práca cez víkendy: áno

Práca na zmeny: áno

Fyzioterapeut

Miesto práce: Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: Dohodou

Náplň práce: Práca fyzioterapeuta na lôžkovom oddelení a ambulancii.

Ponúkaný plat: 1103 – 1308 Eur + podľa rokov praxe (za každý rok 12,11 Eur) + možnosť získania variabilnej zložky mzdy

Požadované vzdelanie: stredoškolské alebo vysokoškolské v odbore

Ďalšie požiadavky: odborná spôsobilosť (špecializácia, certifikát) – nie je podmienkou, registrácia v komore fyzioterapeutov, práca s PC, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady, zdravotná spôsobilosť

Nočné: nie

Práca cez víkendy: nie

Práca na zmeny: nie

Pomocný pracovník v zdravotníctve

Miesto práce: Strojárenská 13, Košice

Termín nástupu: Dohodou

Náplň práce: Upratovacie práce na oddelení – zabezpečovanie hygieny a dezinfekcie priestorov oddelenia a práca v kuchynke – príprava a servírovanie dovezenej stravy pre pacientov oddelenia.

Ponúkaný plat: 700 Eur + príplatky

Požadované vzdelanie: úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: epidemiologický kurz alebo spôsobilosť na prácu s potravinami, zdravotný preukaz, zdravotná spôsobilosť

Nočné: nie

Práca cez víkendy: áno

Práca na zmeny: áno