Povinne zverejňované dokumenty za rok 2021

Zmluva o zabezpečení laboratórnej techniky Medirex – zverejené 11.01.2021

Dodávka medicínskeho kyslíka – zverejnené 18.01.2021

Kúpna zmluva na Škoda City GO – zverejnené 29.04.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov – zverejnené 30.04.2021

Rámcová dohoda na dodávku tonerov – zverejnené 14.05.2021

Havarijné poistenie – zverejnené 21.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: internet: LINK – zverejnené 27.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: voice: LINK – zverejnené 27.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: SAFE: LINK – zverejnené 27.05.2021

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 14.06.2021

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby  – zverejnené 15.06.2021

Zmluva Linde GAS – zverejnené 24.08.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – zverejnené 31.08.2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve SOS dent s.r.o. – Zverejnené 30.09.2021

Rámcová dohoda stav. a maliar. materiál – zverejnené 09.11.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 – zverejnené 10.12.2021

PZP osobného motorového vozidla Ford – zverejnené 11.11.2021

Kúpna zmluva Union zdravotná poisťovňa – zverejnené 12.11.2021

Dohoda o ukončení nájmu – zverejnené 12.11.2021

Nájomná zmluva na prenájom parkoviska – zverejnené 24.11.2021

Názov Kúpna zmluva Komunikačný systém sestra – pacient – zverejnené 29.11.2021

Audit účtovnej uzávierky 2021 – zverejnené 02.12.2021

Mandátna zmluva BOZP a PO – zverejnené 22.12.2021

Zmluva na dodávku elektrickej energie – zverejnené 28.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb supervízie č. 2/2022 – zverejnené 31.12.2021