Povinne zverejňované dokumenty za rok 2019

Zmluva o zabezpečení správy a servisu počítačovej siete – zverejnené 2.1.2019

Rámcová dohoda na dodávku tovaru – zverejnené 2.1.2019

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby – zverejnené 23.1.2019

Zmluva o dielo – stavebné úpravy izby – zverejnené 24.1.2019

Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz – zverejnené 28.1.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb – zverejnené 20.2.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – zverejnené 8.3.2019

Zmluva o dielo na zabezpečenie revízií, prehliadok a údržby EPS LITES – zverejnené 3.4.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnené 3.4.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb s NCZI – zverejnené 23.03.2019

Poistná zmluva č. 2406447108 – zverejnené 17.4.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: internet: LINK – zverejnené 30.4.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: voice: LINK – zverejnené 30.4.2019

Zmluva o sponzorskom dare – zverejnené 15.5.2019

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 31.5.2019

Poistná zmluva – zverejnené 18.6.2019

Poistná zmluva – zverejnené 18.7.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom – zverejnené 30.7.2019

Zmluva o dielo na zabezpečenie revízií, prehliadok a údržby výťahov – zverejnené 8.8.2019

Dohoda o ostúpení od Kúpnej zmluvy č. Z201933313_Z

Dohoda o ostúpení od Kúpnej zmluvy č. Z201933951_Z

Zmluva o nájme nebytových priestorov – zverejnené 16.12.2019

Zmluva o odplatnom umiestnení nápojového automatu – zverejnené 16.12.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnené 27.12.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 – zverejnené 31.12.2019