Povinne zverejňované dokumenty za rok 2020

Rámcová dohoda – zverejnené 21.01.2020

Zmluva č. 2/2020 BOZP, PO – zverejnené 21.01.2020

Kúpno predajná zmluva služobné vozidlo – zverejnené 24.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov – zverejnené 31.3.2020

Licenčná zmluva – zverejnené 06.03.2020

Poistná zmluva – zverejnené 04.05.2020

Zmluva NO – zverejnené 25.5.2020

Zmluva Stravovanie 2020 – zverejnené 28.5.2020

Lekáreň-dohoda o ukončení 2020 – zverejnené 31.05.2020

Lekáreň-zmluva 2020 – zverejnené 31.05.2020

Zmluva Vema 2020 – zverejnené 22.06.2020

Zmluva poistenie 2020 – zverejnené 22.06.2020

Nájomná zmluva 05/2020 – zverejnené 30.06.2020

Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. – zverejnené 14.7.2020

Zmluva klimatizácia 2020 – zverejnené 23.07.2020

Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. Z201935390_Z – zverejnené 11.9.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange – zverejnené 29.9.2020

Zmluva automaty 30. 09. 2020 – zverejnené 02.10.2020

Zmluva o poskytovaní služieb supervízie č.1/2020 – zverejnené 14.10.2020

Zmluva o dielo – skartácia dokumentov – zverejnené 28.10.2020

Zmluva o výpožičke USG – zverejnené 5.11.2020

Zmluva Teko podmienky dodávky tepla – zverejnené 18.11.2020

Zmluva pranie – zverejnené 18.11.2020

Zmluva 6/2018 – zverejnené 02.12.2020

Zmluva 8/2018 – zverejnené 02.12.2020

Dodatok k RZ – zverejnené 02.12.2020

Zmluva – audit účtovnej závierky – zverejnené 21.12.2020

Zmluva na dodávku a servis dochádzkového systému Fingera – zverejnené 21.12.2020

Dodatok č.3 k zmluve o vykonaní odborných vyšetrení krvi – zverejnené 28.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb supervízie č. 1/2021 – zverejnené 31.12.2020