Povinne zverejňované dokumenty za rok 2017

Zmluva o zabezpečení správy a servisu počítačovej siete – zverejnené 2.1.2017

Zmluva o poskytovaní služieb – zverejnené 2.1.2017

Rámcová dohoda na dodávku tovaru – zverejnené 2.1.2017

Zmluva – Rámcová kúpna zmluva č. 2016943 – zverejnené 9.1.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnené 1.2.2017

Zmluva č. 50/2017 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz – zverejnené 30.1.2017

Rámcová zmluva na dodávku dezinfečných roztokov – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku pracovnej obuvi – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku posteľného prádla a nemocničnej bielizne – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku pracovných ochranných prostriedkov – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku výrobkov na upratovanie – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku upratovacích pomôcok – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku predmetov osobnej starostlivosti – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb – zverejnené 9.3.2017

Licenčná zmluva – zverejnené 16.3.2017

Zmluva o podpore a rozvoji softvérových modulov SK-DRG – zverejnené 16.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku pracích prostriedkov – zverejnené 12.4.2017

Rámcová zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov na riad – zverejnené 12.4.2017

Rámcová zmluva na dodávku papierových utierok na ruky – zverejnené 12.4.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – zverejnené 24.4.2017

Kúpna zmluva – kovové repasované elektrické ošetrovateľské postele – zverejnené 10.5.2017

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 31.5.2017

Zmluva o sponzorskom dare – zverejnené 1.6.2017

Zmluva o dielo – zverejnené 27.6.2017

Dohoda o ukončení Zmluvy o združenej dodávke elektriny – zverejnené 6.7.2017

Zmluva o pripojení – zverejnené 17.10.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet: LINK – zverejnené 30.10.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – voice: LINK – zverejnené 30.10.2017

Zmluva o dielo – GDPR – zverejnené 4.12.2017

Zmluva o dielo – oprava EPS LITES – zverejnené 13.12.2017

Realizačná zmluva – zverejnené 29.12.2017

Zmluva o zabezpečení správy a servisu počítačovej siete – zverejnené 29.12.2017