Krásny slnečný deň, plno usmievavých tvári a hlave dobrá nálada dnes bola vidieť u našich zamestnancov, ktorí sa v odhodlaní podujali skrášliť okolie našej nemocnice a nemocničný park. Každý máj v roku sa stretávame a kolektív tak trochu ináč tiež pracuje pre našich pacientov a zaroveň sa spoločne odreaguje. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste dnes prišli a pomohli, boli ste úžasní.
Riaditeľ nemocnice VŠOÚGL sv. Lukáša n.o.