Krásny koncert a vianočné pranie naším pacientom darovalo Univerzitné pastoračne centrum Košice. Ďakujeme.