Úspešne sme dokončili rekonštrukciu v rámci naších možností 30 rokov starý vstup do “Medicínskeho centra” (stará poliklinika). Čiastočným opravením fasády budovy, schodiska, výmenou vstupných dverí a dlažby bezbariérového vstupu alebo rozšírením parkovacích miest sme nie len opravili zanedbané ale aj zlepšili služby pre naších pacientov. Však porovnajte a posúďte staré a nové.

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcií