Ďalší malý krôčik, ale pre nás veľmi dôležitý…dokončili sme rekonštrukciu tiež 30 rokov starých priestorov ambulancie všeobecného lekára “Medicínskeho centra” (stará poliklinika), spolu s chodbami a pacientskymi čakárňami však porovnajte a posúďte staré a nové. 😉😇

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcií