Zmluva o poskytovaní služieb technika energetiky – zverejnené 4.1.2024

Zmluva o dielo – servis výťahov – zverejnené 9.1.2024

Nájomná zmluva MUDr. Svoboda – zverejnené 9.1.2024

Nájomná zmluva SOS dent 1 – zverejnené 9.1.2024

Nájomná zmluva SOS dent 2 – zverejnené 9.1.2024

Nájomná zmluva – Lekáreň Viola – zverejnené 9.1.2024

Nájomná zmluva – Human Care – zverejnené 9.1.2024

Nájomná zmluva – Allatra kanc. – zverejnené 9.1.2024

Nájomná zmluva – Allatra kuchyňa – zverejnené 9.1.2024

Zmluva o dielo – PO a BOZP – zverejnené 9.1.2024

Zmluva o dielo Ing. Miroslav Mikler – zverejnené 9.1.2024

Servisná zmluva na výťahy – zverejnené 2.2.2024

Zverejniť – Rámcová dohoda na dodávku Tracheostomických kanýl – uverejenené 07.02.2024

Rámcová dohoda -stavebný a mal. materiál – zverejnené 09.02.2024

Rámcová dohoda na dodávku plienok – zverejnené 13.02.2024

Rámcová dohoda na dodávku rukavíc – zverejené 13.02.2024

Zmluva o klinickom skúšaní – zverejnené 19.02.2024

Zmluva o vývoze NO – zverejnené 29.02.2024

Zmluva o dielo na zhotovenie PD – zverejnené 6.3.2024

Dodatok č.1 k Zmluva o dielo na zhotovenie PD – zverejnené 6.3.2024

Zmluva o elektronickej identite – zverejnené 14.03.2024

Rámcova dohoda upratovacie a kancelárske pomôcky – zverejnené 02.04.2024

Rámcová dohoda – med. kyslík – zverejnené 25.04.2024

Zmluva o poskytnutí služby CUBS – zverejnené 09.02.2024

Dodatok č.1 k zmluve o klinickom skúšaní – zverejnené 05.06.2024

Dodatok č.6 k zmluve o vykonaní odb. vyšetrení – zverejnené 05.06.2024