Pracovisko hyperbarickej oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapia je modernou metódou v liečbe ochorení, ktorých základom je ischémia a hypoxia rôznych organov a tkanív. Inhalácia kyslíka pri vyššom tlaku, ako je tlak atmosférický sa používa v liečbe mnohých ochorení. Fyziologické účinky inhalácie kyslíka v pretlaku spočívajú predovšetkým v tom, že tlak kyslíka vo všetkých orgánoch a tkanivách sa niekoľko násobne zvýši, a tým dochádza k eliminácii lokálnej a celkovej hypoxie a ischémie.

Pobyt v hyperbarickej komore indikuje odborný lekár, schvaľuje zdravotná poisťovňa. Výhoda pre pacienta je v tom, že pobyt v hyperbarickej komore môže absolvovať ambulantný, ale aj pacient hospitalizovaný vo VŠOÚG sv. Lukáša. V čase od 10:00 do 12:00 uprednostňujeme lôžkových pacientov.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok   podľa objednávok
Utorok podľa objednávok
Streda podľa objednávok
Štvrtok podľa objednávok
Piatok podľa objednávok

Kontakt

Email : hboambulancia@gckosice.sk
Tel. č. : 055 / 6824 108