Počnúc 20.10.2021 sme začali poskytovať možnosť zaočkovania 3. dávkou vakcíny Pfizer BioNTech na prevenciu ochorenia COVID-19. Podrobnejšie informácie na 055/6824 348, 214, 111