Podobne ako pri našej novej jedálni s kuchyňou sa ešte musíme podeliť aj s pripravovanými novými pacientskými izbami na Oddelení dlhodobo chorých čo je naša momentálne top priorita, nakoľko doterajší stav je už neudržateľný. Práce postupne prebiehajú už temer pól roka pre náročnosť hlavne nedostatku finančných prostriedkov ale predpoklad ukončených prác je už v dohľadnej dobe – december 2022.
Tešíme sa na úplný výsledok.