Podarilo sa, na konci roka 2021 splniť a dokončiť ešte jedno veľké predsavzatie. Naše RTG pracovisko sa zmenilo v čase a je o pár 10-ročí konečne novšie, v modernom priestore po rekonštrukcii. Staré zo 70 rokov minulého storočia tak navždy odišlo do šrotu a ostali už len spomienky zachytené na fotografiách, však porovnajte … 🤔

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcií