Dnes je medzinárodný deň sestier. Milé naše sestry, pri príležitosti Vášho medzinárodného sviatku Vám chceme vysloviť obdiv a hlboké poďakovanie za Vaše nasadenie, úsmev a lásku s akou svoje povolanie vykonávate. Málokto si uvedomuje, že toto nie je len povolanie ale hlavne poslanie. Bez každodennej práce Vás sestier, by poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo kompletné a v mnohých prípadoch ani možné. V našej nemocnici ste nenahraditeľnou súčasťou nášho spoločného tímu. Želáme Vám z úprimného a od srdca, veľa toho najdôležitejšieho, o prinavrátenie čoho sa snažíte pri svojich pacientoch “zdravia“, ale aj veľa životnej pohody, síl a podpory od Vašej rodiny a Vášho okolia. Naša úcta a vďaka patrí samozrejme aj mužským predstaviteľom tohto krásneho povolania. V dnešný deň mávate každý rok slávnostné stretnutie a niektoré z Vás získavate ocenia, žiaľ dnešná aktuálna epidemiologická situácia stále ešte ovplyvňuje aj slávenie Vášho krásneho a zaslúženého sviatku, napriek tomu na vyjadrenie našej úcty nemôžeme zabudnúť. Ďakujeme za zvládnutie celého náročného pandemického roka. Ďakujeme Vám za starostlivosť o každého jedného pacienta.Zo srdca praje Vaše vedenie našej nemocnice. ❤️