Medicínske centrum

Oddelenie ambulantnej geriatrie má preventívne zameranie a jeho hlavným  cieľom je udržať starého človeka čo najdlhšie v domácom prostredí, dosiahnuť čo najvyššej kvality života, najlepšieho funkčného stavu a sebestačnosti.