MÁME ZÁUJEM O KVALITNÚ KOMPELXNÚ STAROSTLIVOSŤ PRE PACIENTOV CELÉHO KRAJA

UNLP oslovila nemocnice i vzdelávacie inštitúcie, aby spojila sily. Motívom je skvelá práca, ktorú sme spoločne odviedli počas pandémie. „Každá z nemocníc v okolí sa na niečo špecializuje, zatiaľ čo v inom zdravotníckom zariadení daná špecializácia chýba. Dohodli sme preto, že si budeme vychádzať v ústrety, vzájomne sa dopĺňať a podporovať aj v oblasti krízového manažmentu pri mimoriadnych udalostiach,“ uviedol MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH riaditeľ UNLP Košice.
Memorandá o partnerstve a vzájomnej spolupráci s UNLP už podpísali tri košické zdravotnícke zariadenia Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.,  Nemocnica Košice-Šaca  a Zeleznicna Nemocnica.