Hraničný prechod Slovensko/Ukrajina – VEĽKÉ SLEMENCE 🇸🇰 🇺🇦

Už niekoľko dní zabezpečuje Arcidiecézna Charita Košice nepretržitú výpomoc na hraničnom prechode Veľké Slemence. Zamestnanci i dobrovoľníci Charity pomáhajú ľuďom, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Občerstvenie, teplý čaj, sprevádzanie na záchytné parkovisko, výpomoc s batožinou alebo poskytnutie základných informácii súvisiacich s dopravou alebo následným ubytovaním. Napĺňanie poslania blízkosti k človeku. V tejto neľahkej a ťažkej dobe v ktorej my zdravotníci stále pri lôžkach bojujeme s pozitívnymi COVID-19 pacientami, tiež myslime a snažíme sa pomôcť ako aj nám bolo veľakrát pomáhané.  Naša nemocnica na tento hraničný prechod zabezpečila veľký nafukovací profesionálny stan, ktorý sa dá vyhrievať a zároveň aj benzínovú elektrocentrálu, ktorá zabezpečí napríklad svetlo či teplo, pripravujeme prípadne potrebný zdravotnícky materiál, či iné zdravotnícke pomôcky.  Pomôcť či prispieť môžete aj vy po prečítaním informácií na stránkach Slovenskej Katolíckej Charity https://www.charita.sk alebo Arcidiecéznej Charity Košice https://www.charita-ke.sk.

Pociťujeme obrovskú vlnu solidarity a ochotné ruky i srdcia pripravené pomáhať.

Ďakujeme všetkým.