Geriatrická ambulancia

Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovaná geriatrickú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami, multimorbiditou a komplikáciami chorôb.
Geriater vykonáva diagnostiku, liečebno-preventívnu a konziliárnu starostlivosť. Obsahom geriatrického vyšetrenia je posúdenie zdravotného stavu, posúdenie kognitívnych funkcií a funkčného potenciálu pacientov. Cieľom geriatrického vyšetrenia je stanovenie priorít liečby a komplexnej starostlivosti a zlepšenie, resp. zachovanie funkčného potenciálu starých ľudí pomocou liečby, rehabilitácie, kompenzačných pomôcok, adaptácie prostredia a zaistenia sociálnej starostlivosti.

 Ordinačné hodiny

 

Pondelok   08:00 – 12:00 / 13:30 – 15:30 (USG)
Utorok 08:30 – 11:30 (USG)
Streda vizita na oddelení
Štvrtok 08:30 – 11:30 (USG)
Piatok 08:00 – 12:00

Kontakt

Email : gambulancia@gckosice.sk
Tel. č. : 055 / 6824 342