Úsek ústavnej zdravotnej starostlivosti

Ako postupovať, keď mám záujem o hospitalizáciu vo vašom zariadení ?
Hospitalizácie do nemocnice VŠOÚG sú plánované, prípadne schvaľované poisťovňami (len poisťovňa Dôvera). V prípade záujmu o hospitalizáciu z domu vyplňte „Žiadosť o hospitalizáciu v nemocnici VŠOÚG sv. Lukáša“, ktorú nájdete na úvodnej web stránke nášho zariadenia, ktorá sa po vašom vyplnení automaticky odošle ju na mail do prijímacej kancelárii, sekretariátu R nemocnice VŠOUGL, pripadne ju môžete vytlačiť donesiete aj s prílohami osobne, následne sa naplánuje hospitalizácia pacienta o ktorej Vás budeme informovať. Preklad z iných nemocníc a ústavných zdravotníckych zariadení ich kliník alebo oddelení konzultuje a vybavuje ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenie pre pacienta.
Čo si mám doniesť na hospitalizáciu do vášho zdravotníckeho zariadenia?
Na príjem je dôležité priniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, zdravotnú dokumentáciu hospitalizovaného pacienta, ak je prijem z domu aj odporúčací „Výmenný lístok“ od obvodného lekára. Z osobných veci sú to – pyžamo pripadne domáci úbor (u ležiacich pacientov to nevyžadujeme), papuče, župan…osobné toaletné potreby a individuálne pomôcky po osobnom dohovore s vedúcou sestrou.
Ako dlho môže byť hospitalizovaný môj príbuzný vo vašom zdravotníckom zariadení?
Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta a od odporúčania ošetrujúceho lekára.
Hospitalizácia väčšinou končí po zastabilizovaní zdravotného stavu pacientov, obvykle dĺžka hospitalizácie je maximálne tri týždne.
Poradíte mi ako postupovať v prípade ak sa už nedokážem, alebo neviem postarať o svojho bezvládneho príbuzného?
V prípade ak sa príbuzný nemôžu postarať o svojho príbuzného, lebo prognóza jeho ochorenia je nepriaznivá, je možnosť sa poradiť so sociálnou pracovníčkou nášho zariadenia a riešiť ďalší postup pri starostlivosti o chorého.
Prečo nemôže môj príbuzný byť vo vašej starostlivosti, ak potrebuje 24 hodinovú starostlivosť?
Nemocnica VŠOÚG sv. Lukáša je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, nie je sociálne zariadenie, ktoré poskytuje opatrovateľskú starostlivosť.
Môžem pomôcť vášmu zariadeniu, ak áno ako?
Môžete, ak prispejete darom na účet, prípadne darovaním 2% z dane, dobrovoľníckou činnosťou.
Môžem svojmu príbuznému nosiť stravu, ak ma o to požiada?
Potraviny a stravu môžete nosiť svojím príbuzným len po dohovore s ošetrujúcim lekárom, alebo sestrou, vo všeobecnosti je nosiť stravu zakázané.
Ako často môžem navštevovať svojho príbuzného, ak je hospitalizovaný vo vašom zdravotníckom zariadení?
Návštevy sú v bežnom režime každý deň od 14.00 hod. do 18.00 hod. Návštevy mimo týchto hodín sú možné po dohovore s primárom oddelenia, prípadne ošetrujúcim lekárom.
Ako a akým spôsobom môžem ostať v kontakte s pacientom počas zákazu návštev, ak je hospitalizovaný vo vašom zdravotníckom zariadení?
VIDEOHOVORY – služba „KONEČNE UVIDÍM SVOJHO MILOVANÉHO BLÍZKEHO“

Vážení rodinní príbuzní.
Naša nemocnica sv. Lukáša – VŠOÚGL v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami nákazy COVID-19 (Koronavírus) od dnes spustila VIDEOHOVOR.

Keďže nám veľmi záleží na Vašom sociálnom kontakte s Vašimi drahými blízkymi, ako aj im s Vami služba „KONEČNE UVIDÍM SVOJHO MILOVANÉHO BLÍZKEHO“ je určená len pre vás najbližších.
V prípade Vášho záujmu a prejavenom súhlase nášho pacienta (GDPR – ochrana osobných údajov pacienta) sprostredkujeme video hovor s Vašimi blízkymi. Upozorňujeme, že služba bude dostupná len pre najbližších príbuzných.

Služba „KONEČNE UVIDÍM SVOJHO MILOVANÉHO BLÍZKEHO“ funguje cez aplikácie WhatsApp, Viber.

Kontakty na oddelenia:
3 poschodie:
tel. 0905 577 043
„DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI /HOSPIC“

4.poschodie:
tel. 0905 577 042
„KLINIKA GERIATRIE a OŠETROVATEĽSTVA LF UPJŠ A ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH“

5.poschodie:
tel. 0905 577 604
„KLINIKA GERIATRIE a OŠETROVATEĽSTVA LF UPJŠ A ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH“

6.poschodie:
tel. 0905 577 603
„ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY“

7.poschodie:
tel. 0905 577 603
„ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY“.