V Košiciach 17. augusta Konfederácia politických väzňov si pripomenula 5. výročie úmrtia Mons. Dominika Kaľatu, SJ, titulárneho biskupa semtského a pomocného biskupa freiburského (19. 5. 1925 – 24. 8. 2018), ktorý bol počas komunistického režimu ako tajne vysvätený biskup prenasledovaný a väznený.
V období rokov 1956-1960 Mons. Dominik Kaľata žil a skrýval sa v budove nášho súčasného Medicínskeho Centra, pre túto pamiatku a na počesť sme umožnili osadiť pamätnú tabuľu, ktorá bola odhalená a požehnaná slávnostne na Jesennej č. 9.
Tabuľu požehnal vladyka Cyril Vasiľ, SJ, košický eparchiálny biskup.
Česť jeho pamiatke.