Včera v Župnom mestečku žiaci SZŠ predviedli ukážky z poskytovania prvej pomoci, ošetrovania novorodenca, merania krvného tlaku, ošetrovateľskej starostlivosti, manipulácie s ultrazvukovým prístrojom, záujemcom poskytli masáže a praktické rady pre školu chrbta.

Pútavou formou predviedli modernú výučbu vo virtuálnej anatomickej učebni – VAU. Verejnosť si mohla vyskúšať všetky predvádzané zdravotnícke výkony.

Z rúk predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku sme si spoločne prevzali cenu riaditeľky školy za dlhoročnú spoluprácu pri výučbe žiakov v prirodzených podmienkach generálny riaditeľ UNLP v Košiciach MUDr. Ján Slávik, MBA a riaditeľka pre úsek ošetrovateľstva PhDr. Alena Kellnerová, MPH, riaditeľ VŠOÚG v Košiciach PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA a námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatiana Turoková, MPH.
Spestrením celej akcie bol bohatý kultúrny program, ktorý pripravil žiacky spevácky zbor sprevádzaný hrou na gitare.

Ďakujeme a tešíme sa na daľšiu spoluprácu pri výchove nových budúcich a šikovných zdravotníkov