Žiadosť o prijatie do Geriatrického centra.
  Základné údaje žiadateľa  Adresa trvalého pobytu:  Adresa prechodného pobytu:


  Základné údaje kontaktnej osoby
  Základné údaje lekára

  Stav pacienta
  Schopný chôdze

  Upútaný na lôžko

  Schopný sa obslúžiť

  Inkontinentný

  Sken výmenného lístka od všeobecného lekára (povinné)