Počas letných mesiacov sme intenzívne pracovali na ďalších zmenách, ktoré výrazne prispejú k pospechu služieb našej nemocnice a to nielen smerom k našich pacientov ale aj k zamestnancom a verejnosti. Takmer po desiatich tokoch nefunkčnej, zdevastovanej a uzatvorenej prevádzky jedálne s kuchyňou postupne napredujeme a dokončujme práce.
S najväčšou pravdepodobnosťou od októbra konečne otvárame.  Dnes sme spoločne s riaditeľom počas kontrolného dňa posúdili tempo a kvalitu realizovaných prác. Je tu však ešte veľa čo dorábať ale zvládneme to a výsledok Vám určite už čoskoro ukážeme.

Posúďte ako to vyzeralo a ako to je už dnes…