Rehabilitačná ambulancia

Rehabilitačná ambulancia poskytuje vyšetrenie a liečbu  pacientom s akútnym aj chronickým postihnutím pohybového aparátu, poúrazovými stavmi, neurologickými ochoreniami. Uplatňuje sa preventívne, diagnostické a liečebné postupy pri funkčných a štrukturálnych poruchách  sprevádzajúcich základne ochorenie alebo jeho liečbu. Rehabilitačná ambulancia je súčasťou VŠOÚG a svojou činnosťou je zameraná na geriatrického pacienta a jeho špecifické problémy. Tím rehabilitačných pracovníkov  úzko spolupracuje s ostatnými pracovníkmi na lôžkových oddeleniach ústavu, kde poskytuje rehabilitáciu podľa indikácie a ordinácie lekára.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok   08:00 – 12:00
Utorok 08:00 – 12:00
Streda 08:00 – 12:00
Štvrtok 08:00 – 12:00
Piatok 08:00 – 12:00

Kontakt

Email : rehabilitacia@gckosice.sk
Tel. č. : 055 / 6824 341

Rehabilitačné odelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) sa zameriava na diagnostiku a liečbu funkčných a štrukturálnych porúch pri rôznych ochoreniach prostriedkami odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Hlavnou náplňou práce je liečba a prevencia ochorení pohybového systému, neurologických, poúrazových, ortopedických, interných ochorení, ale aj rehabilitácia po chirurgických výkonoch.