Povinne zverejňované dokumenty za rok 2018

Rámcová dohoda na dodávku tovaru – zverejnené 2.1.2018

Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz – zverejnené 2.2.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnené 5.2.2018

Zmluva o dielo – Dodávka a montáž videovrátnika – zverejnené 13.3.2018

Zmluva o dielo – Servis zdravotníckej techniky – zverejnené 29.3.2018

Zmluva o dielo – Modernizácia a rozšírenie kamerového systému – zverejnené 16.4.2018

Rámcová zmluva č. 1/2018 – pracovné ochranné prostriedky – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 2/2018 – pracovná obuv – ochranná – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 3/2018 – posteľné prádlo a nemocničná bielizeň – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 4/2018 – dezinfekčné prostriedky na plošnú dezinfekciu a dezinfekciu rúk – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 5/2018 – kancelárske potreby – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 6/2018 – čistiace, leštiace, odmasťovacie výrobky a výrobky na upratovanie – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 7/2018 – upratovacie pomôcky – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 8/2018 – predmety osobnej starostlivosti – zverejnené 17.5.2018

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 28.5.2018

Rámcová dohoda na dodanie tovaru – plienkové nohavičky – zverejnené 31.5.2018

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby – zverejnené 31.5.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o sponzorskom dare – zverejnené 5.6.2018

Zmluva o dielo – oprava okien – zverejnené 26.6.2018

Zmluva o dielo – modernizácia EZS – zverejnené 10.9.2018

Kúpna zmluva – repasované elektrické postele – zverejnené 13.9.2018

Kúpna zmluva – analyzátor QUIKREAD go – zverejnené 3.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb – zodpovedná osoba GDPR – zverejnené 22.10.2018

Zmluva o vývoze odpadu – zverejnené 5.11.2018

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb – pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla – zverejnené 13.11.2018