PRVÝ POTVRDENÝ PRÍPAD OPIČÍCH KIAHNÍ NA SLOVENSKU

Na Slovensku sme zaznamenali prvý laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Ide o osobu z vekovej skupiny 20 až 59 rokov, k prenosu ochorenia došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí. Osoba je izolovaná a hospitalizovaná. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podchytil všetky úzke kontakty – osoby sú poučené o monitorovaní ich zdravotného stavu a nutnosti izolácie v prípade objavenia sa klinických príznakov ochorenia.
Osoba pri podozrení z ochorenia postupovala korektne a v súlade s odporúčaniami – prejavy infekcie nepodcenila a iniciatívne vyhľadala lekára, ktorý vzhľadom na klinické príznaky stanovil ďalšie vyšetrenia.
NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE O OPIČÍCH KIAHŇACH
⏱ Inkubačný čas ochorenia je 6 – 13 dní, avšak môže byť až 5 – 21 dní.
👥 Prenos: Vírus sa dostáva do organizmu dýchacími cestami, sliznicami alebo pri poranení kože.
K prenosu z človeka na človeka dochádza
✔️ priamym kontaktom s infekčnými léziami (vyrážkami),
✔️ telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu (face-to-face),
✔️ nepriamo, napr. kontaminovanou posteľnou bielizňou, oblečením, uterákmi, riadom.
🩺KLINICKÉ PRÍZNAKY
Ochorenie začína príznakmi podobnými chrípke ako sú
▪️ horúčka,
▪️ únava,
▪️ bolesti svalov,
▪️ zimnica,
▪️ opuch lymfatických uzlín.
Predpokladá sa, že vírus opičích kiahní môžu osoby prenášať už pri výskyte týchto príznakov.
⚠️ Do troch dní od nástupu vyššie uvedených nešpecifických príznakov sa obvykle objavuje už aj vyrážka typická pre opičie kiahne. Výsyp nemusí byť rozsiahly, často sa objavujú prípady len s niekoľkými léziami, alebo len jednou, ktoré sa ďalej nerozširujú. Vyrážky sa môžu objaviť na tvári, v ústach, v genitálnej oblasti, na dlaniach, chodidlách. Taktiež sa zaznamenali prípady, keď sa nešpecifické príznaky (horúčka, zimnica,…) objavili až po výsype.
📆 Po odpadnutí poslednej chrasty je človek neinfekčný, príznaky zvyčajne zmiznú do 2 až 4 týždňov.
MANAŽMENT PRÍPADOV
Každé ochorenie a podozrenie z ochorenia musí vyšetriť lekár, ktorý posúdi riziko závažnosti priebehu ochorenia. Osoby s vyšším rizikom závažného priebehu ochorenia si môžu vyžadovať hospitalizáciu a/alebo liečbu antivirotikami.
Choré osoby:
✔️ sú poučené o dodržiavaní izolácie až do odpadnutia poslednej chrasty, vyhýbajú sa telesnému kontaktu s inými osobami (napr. dotyk kože na kožu, sexuálna aktivita, objímanie, bozkávanie, dlhý osobný kontakt v uzavretom priestore a pod.),
✔️ používajú individualizované pomôcky (uteráky, posteľnú bielizeň, oblečenie, príbory, taniere a poháre), ktoré sa nesmú miešať s predmetmi ostatných členov domácnosti,
✔️ monitorujú svoj zdravotný stav,
✔️ izoláciu by mali prerušiť len v nutnom prípade (napr. návšteva lekára, nevyhnutná zdravotná vychádzka) s podmienkou prekrytia výsypu (dlhý rukáv a dlhé nohavice) a prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom,
✔️ sa vyhýbajú kontaktu s domácimi zvieratami (cicavce, hlodavce a iné).
Úzke kontakty:
✔️ zahŕňajú najmä sexuálnych partnerov, osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo kohokoľvek, kto prišiel do kontaktu s posteľnou bielizňou alebo oblečením chorých.
✔️ Je potrebné, aby boli kontakty poučené, ako si majú sami denne monitorovať zdravotný stav, merať telesnú teplotu a sledovať klinické príznaky ochorenia počas 21 dní od poslednej expozície.
✔️Ak sa u kontaktov objavia klinické príznaky ochorenia, je nutné, aby sa izolovali, s výnimkou potreby lekárskeho vyšetrenia alebo testovania. Ďalší postup následne určí lekár.