Všetko pripravené na dnešný nemocničný Vianočný večierok, ktorý môže začať