Návšteva premiéra

nov 5, 2021

Dnes sme mali tú česť privítať v našej nemocnici premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera.
Mal veľký a úprimný záujem vypočuť si aktuálne problémy, ktoré nás trápia a zároveň prisľúbil ich riešenia.
Zaujímal sa o pandemickú situáciu a o výskyt ochorenia COVID-19. Naša nemocnica sa v súčasnosti už zafarbila do červena. Skutočnosť veľkého počtu chorých ovplyvnilo aj dokončenie replofilizacie COVIDových lôžok a prechod do tzv. tretej fázy.
Pán premiér sa zároveň oboznámil aj s aktuálnym rokmi zanedbaným materiálno – technickým zabezpečením, zdravotníckym a ekonomickým poddimenzovaním tejto časti zdravotníctva. Len pomaly a malými krokmi modernizujeme a posúvame sa vpred. Jedným zo základných budúcich míľnikov je použiť finančne zdroje z plánu obnovy a tým pomôcť zmodernizovať nemocnicu.
Pán premiér ďakujeme za navštevu a dúfame v sľúbenú pomoc, krorá sa premietne do modernej, kvalitnej a dôstojnej zdravotnej starostlivosti smerovanej k našemu pacientovi.