Interná ambulancia

Vnútorné lekárstvo je špecializovaný odbor  medicíny, ktorý sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózy vnútorných chorôb. Odbor vnútorného lekárstva zaisťuje koordináciu a integráciu  pri zovšeobecňovaní poznatkov zo všetkých odvetví internej medicíny. Vnútorné lekárstvo tvorí jednotnú sústavu so špecializačnými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia. Interná ambulancia vo VŠOÚG sv. Lukáša je zameraná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti geriatrickým pacientom s ohľadom na ich špecifika.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok   08:00 – 12:00 
Utorok
Streda 08:00 – 12:00
Štvrtok 08:00 – 12:00
Piatok 08:00 – 12:00

Kontakt

Email : gambulancia@gckosice.sk
Tel. č. : 055 / 6824 342