ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Naša ADOS poskytuje komplexné služby a úkony, ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou, prípadne inými zdrojmi financovania. Prioritou starostlivosti je pomáhať jednotlivcom, rodine a skupine v upevňovaní zdravia, vykonávať činnosti prispievajúce k uzdravovaniu či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom prostredí.

V ADOS pôsobí multidisciplinárny tím, poskytujúci služby viacerých odborníkov. Zameriavame sa na súbor činností spojených s prevenciou, liečbou, ošetrovaním, rehabilitáciou ako aj edukáciou. Taktiež poskytujeme duševnú a duchovnú podporu pri sprevádzaní ťažko chorých a ich príbuzných v terminálnom štádiu ochorenia klienta.

Hlavnou výhodou ADOS je psychická pohoda klienta, súkromie a pohodlie domáceho prostredia v kruhu najbližších.

 Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS potvrdzuje praktický lekár klienta, alebo lekár špecialista. Následne klient, pripadne príbuzní uzatvoria dohodu o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS. Zdravotná poisťovňa schvaľuje a prepláca ošetrovateľské výkony.

Zabezpečujeme ošetrovanie klientov: chronicky chorých, klientov s obmedzenou hybnosťou, onkologicky chorých, po úrazoch, po chirurgických zákrokoch, prípadne iných závažných ochoreniach.

Hlavným cieľom ADOS je predchádzať, pripadne skrátiť hospitalizáciu v ústavných zariadeniach, zvýšiť kvalitu života klientov s dôrazom na získanie nezávislosti a samostatnosti.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok   08:30 – 09:30
Utorok 08:30 – 09:30
Streda 08:30 – 09:30
Štvrtok 08:30 – 09:30
Piatok 08:30 – 09:30

Návštevné hodiny

 

Pondelok   07:00 – 15:30
Utorok 07:00 – 15:30
Streda 07:00 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 15:30
Piatok 07:00 – 15:30

Kontakt

 

Email : ados@gckosice.sk
Tel. č. : 055 / 6824 140
Mobil : 0908 071 276