Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení celodenného stravovania

Zamestnávateľská zmluva

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

Dodatok č. 31 k Dohode o zriadení výučbových základní

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o zabezpečení správy a servisu počítačovej siete

Rámcová dohoda na dodávku tovaru

Rámcová zmluva na dodávku liekov a liečiv

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Rámcová zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov

Rámcová zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu

Rámcová zmluva na dodávku ŠZM

Rámcová zmluva na dodávku ŠZM

Rámcová zmluva na dodávku ŠZM

Rámcová zmluva na dodávku ŠZM

Rámcová zmluva na dodávku ŠZM

Rámcová zmluva na dodávku liekov

Rámcová zmluva na dodávku dezinfečných roztokov

Rámcová zmluva na dodávku posteľného prádla a nemocničnej bielizne

Rámcová zmluva na dodávku pracovných odevov

Rámcová zmluva na dodávku pracovnej obuvi

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o dielo na zabezpečenie revízií, prehliadok a údržby EPS LITES

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby

Zmluva o dielo – vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo – Rekonštrukcia výmenníkovej stanice

Zmluva o dielo na zabezpečenie revízií, prehliadok a údržby výťahov

Zmluva o dielo – rekonštrukcia výmenníkovej stanice – zverejnené: 27.8.2015

Príloha č. 1

Zmluva o dielo – Zvýšenie energetickej efektívnosti budov ústavu – zverejnené: 28.8.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – zverejnené 7.6.2016

Zmluva o poskytovaní služieb – zverejnené 1.10.2015

Zmluva o vývoze separovaného odpadu – zverejnené: 5.10.2015

Zmluva o zabezpečení správy a servisu počítačovej siete – zverejnené 4.1.2016

Rámcová dohoda na dodávku tovaru – zverejnené 4.1.2016

Rámcová zmluva – pramenitá voda – zverejnené 8.2.2016

Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz – zverejnené 16.2.2016

Rámcová zmluva – voda – zverejnené 8.3.2016

Zmluva o poskytovaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb – zverejnené 30.3.2016

Zmluva o dielo – Oprava ležatých rozvodov vody – zverejnené 5.4.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet: LINK – zverejnené 28.4.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – voice: LINK – zverejnené 28.4.2016

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 19.5.2016

Zmluva o vývoze nebezpečného a ostatného odpadu – zverejnené 23.5.2016

Poistná zmluva – zverejnené 13.6.2016

Zmluva o dielo  – Zvýšenie energetickej efektívnosti budov ústavu – zverejnené 14.6.2016

Zmluva – Spaľovňa odpadov – zverejnené 2.8.2016

Zmluva – Preprava veľkokapacitných kontajnerov – zverejnené 2.8.2016

Zmluva – Vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu – zverejnené 5.9.2016

Zmluva – Zmluva o refundácii nákladov – zverejnené 21.9.2016

Zmluva – Zmluva o dielo – zverejnené 21.9.2016

Zmluva o zabezpečení správy a servisu počítačovej siete – zverejnené 2.1.2017

Zmluva o poskytovaní služieb – zverejnené 2.1.2017

Rámcová dohoda na dodávku tovaru – zverejnené 2.1.2017

Zmluva – Rámcová kúpna zmluva č. 2016943 – zverejnené 9.1.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnené 1.2.2017

Zmluva č. 50/2017 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz – zverejnené 30.1.2017

Rámcová zmluva na dodávku dezinfečných roztokov – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku pracovnej obuvi – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku posteľného prádla a nemocničnej bielizne – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku pracovných ochranných prostriedkov – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku výrobkov na upratovanie – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku upratovacích pomôcok – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku predmetov osobnej starostlivosti – zverejnené 9.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb – zverejnené 9.3.2017

Licenčná zmluva – zverejnené 16.3.2017

Zmluva o podpore a rozvoji softvérových modulov SK-DRG – zverejnené 16.3.2017

Rámcová zmluva na dodávku pracích prostriedkov – zverejnené 12.4.2017

Rámcová zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov na riad – zverejnené 12.4.2017

Rámcová zmluva na dodávku papierových utierok na ruky – zverejnené 12.4.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – zverejnené 24.4.2017

Kúpna zmluva – kovové repasované elektrické ošetrovateľské postele – zverejnené 10.5.2017

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 31.5.2017

Zmluva o sponzorskom dare – zverejnené 1.6.2017

Zmluva o dielo – zverejnené 27.6.2017

Dohoda o ukončení Zmluvy o združenej dodávke elektriny – zverejnené 6.7.2017

Zmluva o pripojení – zverejnené 17.10.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet: LINK – zverejnené 30.10.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – voice: LINK – zverejnené 30.10.2017

Zmluva o dielo – GDPR – zverejnené 4.12.2017

Zmluva o dielo – oprava EPS LITES – zverejnené 13.12.2017

Realizačná zmluva – zverejnené 29.12.2017

Zmluva o zabezpečení správy a servisu počítačovej siete – zverejnené 29.12.2017

Rámcová dohoda na dodávku tovaru – zverejnené 2.1.2018

Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz – zverejnené 2.2.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnené 5.2.2018

Zmluva o dielo – Dodávka a montáž videovrátnika – zverejnené 13.3.2018

Zmluva o dielo – Servis zdravotníckej techniky – zverejnené 29.3.2018

Zmluva o dielo – Modernizácia a rozšírenie kamerového systému – zverejnené 16.4.2018

Rámcová zmluva č. 1/2018 – pracovné ochranné prostriedky – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 2/2018 – pracovná obuv – ochranná – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 3/2018 – posteľné prádlo a nemocničná bielizeň – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 4/2018 – dezinfekčné prostriedky na plošnú dezinfekciu a dezinfekciu rúk – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 5/2018 – kancelárske potreby – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 6/2018 – čistiace, leštiace, odmasťovacie výrobky a výrobky na upratovanie – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 7/2018 – upratovacie pomôcky – zverejnené 17.5.2018

Rámcová zmluva č. 8/2018 – predmety osobnej starostlivosti – zverejnené 17.5.2018

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 28.5.2018

Rámcová dohoda na dodanie tovaru – plienkové nohavičky – zverejnené 31.5.2018

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby – zverejnené 31.5.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o sponzorskom dare – zverejnené 5.6.2018

Zmluva o dielo – oprava okien – zverejnené 26.6.2018

Zmluva o dielo – modernizácia EZS – zverejnené 10.9.2018

Kúpna zmluva – repasované elektrické postele – zverejnené 13.9.2018

Kúpna zmluva – analyzátor QUIKREAD go – zverejnené 3.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb – zodpovedná osoba GDPR – zverejnené 22.10.2018

Zmluva o vývoze odpadu – zverejnené 5.11.2018

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb – pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla – zverejnené 13.11.2018

Zmluva o zabezpečení správy a servisu počítačovej siete – zverejnené 2.1.2019

Rámcová dohoda na dodávku tovaru – zverejnené 2.1.2019

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby – zverejnené 23.1.2019

Zmluva o dielo – stavebné úpravy izby – zverejnené 24.1.2019

Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz – zverejnené 28.1.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb – zverejnené 20.2.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – zverejnené 8.3.2019

Zmluva o dielo na zabezpečenie revízií, prehliadok a údržby EPS LITES – zverejnené 3.4.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnené 3.4.2019

Poistná zmluva č. 2406447108 – zverejnené 17.4.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: internet: LINK – zverejnené 30.4.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: voice: LINK – zverejnené 30.4.2019

Zmluva o sponzorskom dare – zverejnené 15.5.2019

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 31.5.2019

Poistná zmluva – zverejnené 18.6.2019

Poistná zmluva – zverejnené 18.7.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom – zverejnené 30.7.2019

Zmluva o dielo na zabezpečenie revízií, prehliadok a údržby výťahov – zverejnené 8.8.2019

Dohoda o ostúpení od Kúpnej zmluvy č. Z201933313_Z

Dohoda o ostúpení od Kúpnej zmluvy č. Z201933951_Z

Zmluva o nájme nebytových priestorov – zverejnené 16.12.2019

Zmluva o odplatnom umiestnení nápojového automatu – zverejnené 16.12.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnené 27.12.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 – zverejnené 31.12.2019

Rámcová dohoda – zverejnené 21.01.2020

Zmluva č. 2/2020 BOZP, PO – zverejnené 21.01.2020

Kúpno predajná zmluva služobné vozidlo – zverejnené 24.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov – zverejnené 31.3.2020

Licenčná zmluva – zverejnené 06.03.2020

Poistná zmluva – zverejnené 04.05.2020

Zmluva NO – zverejnené 25.5.2020

Zmluva Stravovanie 2020 – zverejnené 28.5.2020

Lekáreň-dohoda o ukončení 2020 – zverejnené 31.05.2020

Lekáreň-zmluva 2020 – zverejnené 31.05.2020

Zmluva Vema 2020 – zverejnené 22.06.2020

Zmluva poistenie 2020 – zverejnené 22.06.2020

Nájomná zmluva 05/2020 – zverejnené 30.06.2020

Zmluva klimatizácia 2020 – zverejnené 23.07.2020

Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. Z201935390_Z – zverejnené 11.9.2020

Zmluva automaty 30. 09. 2020 – zverejnené 02.10.2020

Zmluva pranie – zverejnené 18.11.2020

Zmluva 6/2018 – zverejnené 02.12.2020

Zmluva 8/2018 – zverejnené 02.12.2020

Dodatok k RZ – zverejnené 02.12.2020

Kúpna zmluva na Škoda City GO – zverejnené 29.04.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov – zverejnené 30.04.2021

Rámcová dohoda na dodávku tonerov – zverejnené 14.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: internet: LINK – zverejnené 27.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: voice: LINK – zverejnené 27.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb: SAFE: LINK – zverejnené 27.05.2021

Zmluva o zabezpečení celodenného stravovania – zverejnené 14.06.2021

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby  – zverejnené 15.06.2021

Zmluva Linde GAS – zverejnené 24.08.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – zverejnené 31.08.2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve SOS dent s.r.o. – Zverejnené 30.09.2021