5. výročie úmrtia Mons. Dominika Kaľatu

5. výročie úmrtia Mons. Dominika Kaľatu

V Košiciach 17. augusta Konfederácia politických väzňov si pripomenula 5. výročie úmrtia Mons. Dominika Kaľatu, SJ, titulárneho biskupa semtského a pomocného biskupa freiburského (19. 5. 1925 – 24. 8. 2018), ktorý bol počas komunistického režimu ako tajne...
Nadpis medicínske centrum

Nadpis medicínske centrum

Dokončili sme stále však len čiastočnú rekonštrukciu. Dôvod? Naše ekonomické možností. 30 rokov starý vstupu do “Medicínskeho centra” (stará poliklinika) je už minulosť.  Porovnajte a posúďte, staré do roku 2020 a nové, aktuálne rok...